• ราคาถูกที่สุด
  • ใหม่
ตัวจับเวลาเปลี่ยน Controller บ 10S-24H Adjustable หน่วงเวลาส่งต่อศูนย์ควบคุม kde ในโมดูลสำหรับหน่วงเวลา SwitchTimerTiming ตะเกียง

ตัวจับเวลาเปลี่ยน Controller บ 10S-24H Adjustable หน่วงเวลาส่งต่อศูนย์ควบคุม kde ในโมดูลสำหรับหน่วงเวลา SwitchTimerTiming ตะเกียง

 
฿ 12.45

ปริมาณของสินค้า
ในร้านค้า

Specifications 1 รื่องปรับค่าโดยอัตโนมัติ 2 ที่หน่วงเวลาการปรับแก้ค่าการกระยะของเรื่อง 10 วินาที 24 ชั่วโมง 3 คนปัจจุบันออก voltage สัมพันธ์กับสัดส่วพารามิเตอร์ 3 V 300m A 5 V 200m A 9 V 100m A4 นำเข้าข้อมูล voltage 3318 V5 มันสามารถขับรถ 3 V 5 V 12 V ส่งต่อให้แล้วอยู่ 6 ฟังก์ชันหน่วงเวลาเปลี่ยนตัวจับเวลาตัวจับเวลาแสงสว่างเป็นต้น 7 ขนาด 187mm 187mm 74mmpins ระยะทาง 254mm ตั้งค่าตัวจับเวลา 1 ไม่สั้น M ชุดขึ้น PCB 0 เปลี่ยจาก 1 สลับบน 0000010 seconds010004 minutes1000014 minutes1100030 minutes0000120 seconds010015 minutes1000116 minutes1100135 minutes0001030 seconds01010 6 minutes1001018 minutes1101040 minutes0001160 seconds010117 minutes1001120 minutes1101145 minutes0010090 seconds011008 minutes1010022 minutes1110050 minutes00101120 seconds011019 minutes1010124 minutes1110155 minutes00110150 seconds0111010 minutes1011026 minutes1111060 minutes00111180 seconds0111112 minutes1011128 minutes11111752 นาทีไม่ใช่สั้น M ชุดขึ้น PCB 0 เปลี่ยจาก 1 สลับบน 0000015 hours0100055 hours1000095 hours1100017 hours0000120 hours0100160 hours1000110 hours1100118 hours0001025 hours0101065 hours1001011 hours1101019 hours0001130 hours0101170 hours1001112 hours1101120 hours0010035 hours0110075 hours1010013 hours1110021 hours0010140 hours0110180 hours1010114 hours1110122 hours00110.


Tags: ตัวจับเวลาเปลี่ยน Controller บ 10S-24H Adjustable หน่วงเวลาส่งต่อศูนย์ควบคุม kde ในโมดูลสำหรับหน่วงเวลา SwitchTimerTiming ตะเกียง


คุณสมบัติข้อเสนอ

ข้อเสนอที่คล้ายกัน