• ราคาถูกที่สุด
  • ใหม่
ศิลปะและความตั้งใจ

ศิลปะและความตั้งใจ

 
฿ 125.35

ปริมาณของสินค้า
ในร้านค้า

ยังบางอย่างสำคัญๆของศิลปะหมายความว่าและค่าเป็นเกี่ยวข้องกับศิลปิน aims และกิจกรรมเขา surveys และ assesses เป็นกว้างระยะของคู่แข่งตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของความตั้งใจและสถานะของ intentionalist นเอกจิตวิทยาลิฟวิงตัข้อมูลบัญชีของ authorship,contending ว่าการยอมของความตั้งใจคือที่จริงแล้วเรื่องสำคัญของเราความเข้าใจของมีความหลากหลายซักหน่อแบบฟอร์มของวามศิลปะการทำ.ที่ intentionalism ลิฟวิงตั advocates เป็นอย่างไรก็ตามมีบางส่วนหนึ่งและ accomodates เป็นจำนวนของสำคัญต่อต้าน intentionalist contentions.แยกความแตกต่างระหว่างสมบูรณ์และยังไม่สมบูรณ์ทำงานอย่างเราได้รับคำขู่แบบนี้เป็นการกระทำ-theoretic การวิเคราะห์นั่นทำให้เป็นไปได้เป็นnelucidation ของหลายต่างประสาทสัมผัสของชิ้นส่วน'อยู่ในวิกฤติ discourse.ทำศิลปินเป็นความตั้งใจจะทำอะไรกับการสร้างสรรค์และความชื่นชมของงานศิลปะ?ในงานศิลปะและความตั้งใจลิฟวิงตันด้าเพลซรี่ได้พัฒนามาเป็นหญิงและไม่ทำงานหนักเกินมุมมองจาก perennial ขัดแย้งกันบ้างระหว่าง intentionalists และต่อต้าน intentionalists อยู่ในแนวคิดปรัชญา aesthetics และวิทฤษฎีกับกล่องแสดงรายละเอียดการอ้างอิงไปnexamples จากมีความหลากหลายซักหน่อสื่อของศิลปะแบบฟอร์มและประเพณี,เขา demonstrates นข้อมูลเชิงลึกเข้าไปในหลายฟังก์ชันของความตั้งใจต้องสำคัญทลงโทษของเราสำหรับความเข้าใจของศิลปะการสร้างและnauthorship ที่ ontology ของศิลปะ conceptions ของข้อความทำงานแล้วรุ่น,พื้นฐานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนธรรมชาติของนิยายเรื่องนี้และ fictional ความจริงและคนทฤษฎีของศิลปะตีความแบบนั้นและความยินดีกับฉันลิฟวิงตั argues มันก็เหมือนกันที่ inspirationist หรือ rationalistic conceptions สามารถจับคนทำตัวกลมกลืนของ deliberate และเจตนาชัดๆ,ธรรมชาติและไม่ตั้งใจโพรเซสในการสร้างของงานศิลปะ n Intentions เป็น fallible และงานศิลป์เหมือนกัน artefacts สามารถเป็นต้องเป็น bewildering diversity ของใช้นะ.ศิลปินเป็นระยะสั้นความตั้งใจและระยะยาวมีแผนนโยบายและมีปฏิสัมพันธ์ในมซับซ้อนทางใน emergence ของการเป็นงานศิลป์ oeuvre และเรา uptake ของเรื่อ attitudes ทำให้สำคัญที่ต่างกันที่เราแสดงความของความสัมพันธ์nbetween รายการ belonging ต้องเป็นโสดชีวิตทำงาน .ข้อความทำงานแล้วเป็นงานศิลป์ของสิ่งก่อนสร้างและแสนไม่สามารถ adequatelynindividuated ในการหายตัวไปของการยอมของที่เกี่ยวข้องผู้สร้างมันความตั้งใจ.


Tags: ศิลปะและความตั้งใจ


คุณสมบัติข้อเสนอ

ข้อเสนอที่คล้ายกัน