แนะนำช่วงสมัยเชคสเปียร์ Comedies,ประวัติศาสตร์และ Romances

฿ 34.30

t Acclaimed ครูของดราม่าวิคเตอร์แอล.Underlying หรับการออกแบบโครงการคือการตัดสิน

พจนานุกรมทางประวัติศาสตร์ของกรีกโบราณอ่าน 2ed

฿ 200.15

Socrates,Plato,อริสโตเติล,Pythagoras,Euclid และ Thales เป็นแต่บางที่ดีที่เป็นที่รู้จัก philosophers

พ่อต้องปรับปรุงการศึกษาอยู่ในโลกของการเมือง

฿ 31.44

ตราบใดที่สาธารณะการศึกษาคือ financed โดยภาษีท้องถิ่นรัฐหรือระดับชาติมั